Сдружение “Креативно пространство” популяризира доброволчеството и младежките дейности, осмислящи свободното време на младите хора, и в частност, онези водещи до повишаване на техните знания, умения и компетентностите в областта на управление на човешките ресурси, бизнеса и информационни технологии.