Уважаеми, колеги,

📢Редакционната колегия ви кани да участвате във втория брой на списание “Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies”.

📚Можете да изпратите своите статии в областта на:
– управление на човешките ресурси в дигиталната ера,
– предизвикателства пред организацията на работа в условията на криза,
– иновативни подходи при управлението на хора,
– интернет технологии и комуникации,
– изкуствен интелект,
– големи данни,
– data science.

‼️Приоритетните цели на списанието са:
– да допринесе за развитието на научното познание в областта на човешките ресурси и технологиите,
– да създаде ползотворно сътрудничество между учени от различни страни,
– да даде простор за изява на актуални идеи и добри практики в международен план.

За повече информация може да посетите страницата с изискванията към авторите на уеб сайта на списанието: http://journal.cspace-ngo.com/paper-reqs/.

📌📅 Очакваме Вашите публикации до 30 ноември 2021 г.! 🤩