Сдружение “Креативно пространство” издава и предоставя за безплатно ползване електронно научно-практическото списание „Човешки ресурси & Технологии“,  в което се публикуват изследвания и разработки по актуални теми, свързани с развитието на теорията и практиката на мениджмънта на човешките ресурси и съвременните тенденции в информационните технологии.

Официален уеб сайт на списанието: http://journal.cspace-ngo.com/