Сдружение “Креативно пространство” извършва експертна, издателска, проектна и благотворителна дейност.