Сдружение “Креативно пространство”  участва като организатор или партньор в различни инициативи и проекти на други институции и организации, работещи в приоритетните за Сдружението сфери. Участва и в проекти на държавни структури и организации, с цел осъществяване на граждански контрол.

Проектите и инициативите, в които Сдружението планира да участва, варират в широки граници: от еднократни дейности в отговор на конкретен проблем до дългосрочна подкрепа на нуждаещи се лица и представители на групи в неравностойно положение.